Home About Me

About Me

Volám sa Henrieta Tóthová, pochádzam z krásneho malého mestečka Senec, neďaleko hlavného mesta Bratislavy. Vyštudovala som Fakultu managementu na Univerzite Komenského v odboroch Medzinárodný management a Marketing. V súčasnosti pracujem ako projektová manažérka v AT&T a tiež mám na starosti online marketing najúžasnejšieho svadobného salónu Peter&Lucia.

Blog som sa rozhodla písať, pretože sa chcem podeliť o svoje cestovateľské dobrodružstvá, to ako vnímam svet okolo seba a moju fascináciu módou a umením.

My name is Henrieta Tóthová, I come from the beautiful little town Senec, near the capital city Bratislava. I graduated from the Faculty of Management at Comenius University in International Management and Marketing. I currently work as a project manager at AT&T and  I am also responsible for online marketing of the most wonderful bridal salon Peter & Lucia.

I decided to write a blog because I want to share my travel adventures, how I see the world around me and my fascination with fashion and art.